Home / GIỚI THIỆU / TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ

• Tầm nhìn

“​To become the most trusted testing center in Vietnam with the most completed medical testing capability and testing products to serve our clients throughout the country”

“Trở thành Trung tâm xét nghiệm đáng tin cậy nhất Việt Nam với khả năng xét nghiệm toàn diện nhất nhằm phục vụ khách hàng trên khắp các miền Tổ Quốc”


• Sứ mệnh

​“To passionately bring the most completed testing capability and products to the healthcare industry by providing accurate, safe, secure and most cost effective solutions to our clients and patients.”

“Bằng đam mê, chúng tôi có sứ mệnh đem đến những phương thức và sản phẩm xét nghiệm cho ngành Y tế với các giải pháp chính xác, an toàn, bảo mật với chi phí thấp cho Khách hàng cũng như người bệnh”


• Giá trị cốt lõi

Integrity and Respect for People – Our mission and vision will be achieved by living according to values that stick to the morale, responsibilities to the people, the society and the environment.

  • Integrity – We believe our promise is our most vital product – our word is our bond. The relationships that are critical to our success depend entirely on maintaining the highest ethical and moral standards.
  • Respect for People – We believe in the inherent worth of all people.

Trung thực và Tôn trọng – Tầm nhìn và sứ mệnh của chúng tôi chỉ có thẻ đạt được khi tất cả cán bộ công nhân viên của TassCare gắn chặt cuộc sống và công việc của mình với những giá trị gắn liền với đạo đức, trách nhiệm với con người, xã hội và môi trường.

  • Trung thực – Chúng tôi tin rằng chữ tín chính là sản phẩm quý giá nhất – Lời hứa được trân trọng chính là sự kết nối tới khách hàng và tới tương lai. Mối quan hệ đặc biệt quan trọng cho sự thành công nằm hoàn toàn ở khả năng giữ chuẩn mực cao nhất về Đạo Đức.
  • Tôn trọng con người – Chúng tôi tin rằng tất cả con người sinh ra đã có quyền bình đẳng và xứng đáng được tôn trọng mọi nơi, mọi lúc.